Kleinschalige praktijk
Avond-, weekend- en inloopspreekuren
Laagdrempelig te bereiken
(Pret)echo's op de praktijk
Klein & Puur Verloskunde

Onze praktijk

Klein & Puur Verloskunde is een verloskundigenpraktijk in het Westland. De verloskundigenpraktijk is gevestigd in Gezondheidscentrum Actief & Gezond Westland in De Lier. Een multidisciplinair gezondheidscentrum, wat betekent dat er verschillende zorgverleners onder één dak werken. Het voordeel hiervan is dat er korte lijnen lopen tussen de zorgverleners en doorverwijzingen en afspraken gemakkelijk te regelen zijn.

We zijn werkzaam in een klein team verloskundigen. We werken met maximaal vier verloskundigen. Benieuw naar ons team? Neem dan hier een kijkje, dan stellen we ons graag aan je voor!

Wij werken samen met het Reinier de Graaf Gasthuis, te Delft. Dit is het ziekenhuis dat het meest centraal- en dichtst bijgelegen is voor de regio de Lier. Deze samenwerking betekent dat wij, indien de zwangere ervoor kiest om in het ziekenhuis te bevallen, bevallingen in het Reinier de Graaf Gasthuis begeleiden. Daarnaast is dit het ziekenhuis waar wij naar doorverwijzen in geval van spoed. Naast de samenwerking met het ziekenhuis alleen, zijn wij aangesloten bij het Verloskundig Samenwerkingsverband ‘Reinier’. Dit houdt in dat wij met alle verloskundigenpraktijken, kraamzorgbureaus, gynaecologen en kinderartsen in de regio samenwerken. Wij volgen bijvoorbeeld gezamenlijke trainingen en werken volgens dezelfde protocollen. Daarnaast bespreken wij regelmatig met de gynaecoloog alle zwangeren om op basis van de medische gegevens de zorg af te stemmen op de individuele cliënt. Iedere zwangere heeft recht op basiszorg. Hier komen wij graag tijdens het spreekuur op terug.

De meeste echo’s (medische- en pretecho’s) maken wij zelf op de praktijk. Voor de 20 wekenecho en de 13 wekenecho verwijzen wij je door naar echocentrum de Look. Dit prenatale centrum is gespecialiseerd in het maken van echo’s.

Lees meer over het verloop van een bevalling tot aan…

Lees meer

Heb je een positieve zwangerschapstest? Gefeliciteerd! Maar, wat nu?

Lees meer

Heb je een positieve zwangerschapstest? Gefeliciteerd! Maar, wat nu?

Lees meer